CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thư viện ảnh
Một số hình ảnh lễ khai giảng năm học 2017-2018

Một số hình ảnh lễ khai giảng năm học 2017-2018

Lễ và hội

(14 ảnh - 1 video)

09:37:37 - 28/09/2017

ĐẠI HỘI CÔNG CHỨC & VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH

ĐẠI HỘI CÔNG CHỨC & VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH

Tổ chức ngày 03/10/2015

(5 ảnh - 1 video)

03:35:15 - 17/10/2015

Ảnh khai giảng

Ảnh khai giảng

Tập thể sư phạm trường THCS Nguyễn Thị Định trong buổi lễ khai giảng năm học 2015-2016

(1 ảnh - 1 video)

12:44:34 - 23/09/2015

ẢNH HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

ẢNH HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

ảnh hoạt động trường

(10 ảnh - 1 video)

14:22:51 - 20/02/2012

ẢNH TRẠI

ẢNH TRẠI

ảnh trại

(7 ảnh - 1 video)

14:12:45 - 20/02/2012

ẢNH GIAO LƯU SINH VIÊN HÀN

ẢNH GIAO LƯU SINH VIÊN HÀN

ảnh hoạt động

(9 ảnh - 1 video)

14:00:50 - 20/02/2012

HOẠT ĐỘNG CHÀO NĂM MỚI 2012

HOẠT ĐỘNG CHÀO NĂM MỚI 2012

HOẠT ĐÔNG

(7 ảnh - 1 video)

08:17:54 - 20/02/2012

Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.