CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ MÔN TIẾNG ANH CẤP HUYỆN Được sự cho phép của Phòng GD & ĐT Long Điền, trường THCS Nguyễn Thị Định tổ chức chuyên đề cấp huyện môn tiếng Anh
Góp ý về các yêu cầu khi tổ chức dạy học, dự giờ và đánh giá Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, quá trình dạy học là quá trình tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh
Khai mạc ”Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” Học để phát triển nhân cách, hoàn thiện bản thân
Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2017 - 2018 Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
1 2
Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.