CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2017 - 2018 Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
HỌC SINH TỰ QUẢN TIẾT SINH HOẠT DƯỚI CỜ Tổ chức cho HS tự sinh hoạt dưới cờ
THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN VÒNG I NĂM HỌC 2016-2017 Trường THCS Nguyễn Thị Định đăng cai tổ chức thi HSG lớp 9 năm học 2016-2017 cho 7 trường khu vực biển.
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016 Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường vòng I NH 2015-2016
1
Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.