CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH, KIỂM TRA LẠI VÀ TỰU TRƯỜNG

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG ĐIỀN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :    29    /KH-THCSNTĐ

Phước Tỉnh, ngày 11 tháng 7 năm 2011

1
Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.