CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI Trao thẻ Đảng cho 03 đảng viên và kết nạp mới thêm 04 đảngviên
KIỂM TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC Kiểm tra đối chiếu giữa phiếu điều tra và danh sách học sinh trong mỗi trường
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Trường THCS Nguyễn Thị Định tổ chức hội nghị CC-VC năm học mới
Ngày 08 tháng 10 năm 2016, trường THCS Nguyễn Thị Định tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016-2017
HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017 Hội nghị cha mẹ học sinh ngày 18 tháng 9 năm 2016
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016 - 2017 Trường THCS Nguyễn Thị Định tổ chức lễ khai giảng NH 2016-2017
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Tổng kết & khen thưởng học sinh giỏi năm học 2015 – 2016.
1 2 3 4 5 6
Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.