CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH, KIỂM TRA LẠI VÀ TỰU TRƯỜNG
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH, KIỂM TRA LẠI VÀ TỰU TRƯỜNG

Cập nhật lúc: 14:55:56 - 20/02/2012

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG ĐIỀN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :    29    /KH-THCSNTĐ

Phước Tỉnh, ngày 11 tháng 7 năm 2011

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh, Kiểm tra lại và Tựu trường năm học 2011-2012

 

Căn cứ vào quyết định số  1200 /QĐ-UBND ngày   31 tháng 5 năm 2011 của UBND Tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT huyện Long Điền về việc tổ chức kiểm tra lại cho học sinh trong năm học 2010-2011 và Tuyển sinh lớp 6 năm học 2011-2012.

Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh trong năm học 2010-2011.

Nay trường THCS Nguyễn Thị Định thông báo kế hoạch tuyển sinh, kiểm tra lại và tựu trường năm học 2011-2012 như sau :

I/ Về công tác tuyển sinh lớp 6 :

Căn cứ vào công văn số 253/PGD&ĐT ngày 01/7/2011 của phòng GD&ĐT huyện Long Điền về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2011-2012, theo đó nhà trường thực hiện tuyển sinh lớp 6 như sau :

- Thời gian tuyển sinh trong tuyến : Từ ngày 05/7/2011 đến hết ngày 10/7/2011.

- Thời gian tuyển sinh ngoại tuyến : Từ ngày 11/7/2011 đến hết ngày 15/7/2011, địa bàn và đối tượng tuyển sinh : HS hoàn thành chương trình tiểu học có hộ khẩu thường trú tại các ấp: Phước Bình, Phước Thắng, Phước Hoà, Phước Thiện, Phước Lợi, Phước Thái, Phước Tân.

II/ Về công tác tổ chức kiểm tra lại( Thi lại) :

1/ Ôn tập kiểm tra lại :

- Thời gian : từ ngày 18/7/2011 đến ngày 23/7/2011

Cụ thể :           Thứ Hai, thứ Tư : Ôn tập môn Ngữ văn khối 6,7,8.

Thứ Ba, thứ Năm : Ôn tập môn Toán khối 6,7,8.

Thứ Sáu : Ôn tập môn Anh văn khối 6,7,8.

Thứ Bảy : Ôn tập môn Vật lý khối 6,7,8.

- Đối tượng : Học sinh phải kiểm tra lại ( thi lại) trong năm học 2010-2011 ( đã thông báo môn thi trong Sổ liên lạc)

2/ Tổ chức kiểm tra lại :

-         Thời gian : Từ 7 giờ 00 ngày 26/7/2011 ( thứ Ba)

-         Đối tượng : tất cả các em học sinh phải kiểm tra lại của năm học 2010-2011.

  • Lưu ý : Học sinh xem danh sách và đề cương kiểm tra lại các môn vào ngày 16/7/2011 ( thứ Bảy).

III/ Về công tác chuẩn bị cho năm học mới :

-         Thời gian nêm yết danh sách khối 6 : 24/7/2011.

-         Thời gian nêm yết danh sách các lớp : Ngày 01/7/2011.

-         Thời gian Tựu trường : Ngày 10/8/2011( thứ Tư),

Sáng : Khối 6,9

Chiều : Khối 7,8

-         Thời gian vào chương trình chính thức : Ngày 15/8/2011.

Trên đây là thông báo kế hoạch Tuyển sinh, kiểm tra lại và tựu trường của trường THCS Nguyễn Thị Định.

Nơi nhận :                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c);                                            (Đã ký)                           

- UBND xã Phước Tỉnh (b/c);

- Lưu VT.

                                                                                                    Nguyễn Xuân Tiến

Theo nguồn tin ( Trường THCS Nguyễn Thị Định )

Có thể bạn quan tâm
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CT LÃNH ĐẠO 2017 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2018 Tổng kết năm 2017 CT lãnh đạo & phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.