CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2015) VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA LẠI, NĂM HỌC 2014-2015

1/ Thời gian ôn tập: Buổi sáng từ ngày 22/6/2015 đến ngày 26/6/2015 ( Mỗi buổi học 4 tiết- có TKB kèm theo)

2/ Phân công ôn tập:

-         Toán 6: cô Thu Trang; Toán 7: thầy Tuấn; Toán 8: thầy Sơn

-         Ngữ văn 6: thầy Thuật; Ngữ văn 7: cô Huyền; Ngữ văn 8: cô Liên

-         Các môn còn lại học sinh xem đề cương ôn tập tại trường và tự ôn tập tại nhà.

Giáo viên và học sinh xem thời khóa biểu ôn tập tại trường hoặc trang Web: thcs-nguyenthidinh-longdien.edu.vn (mục Tài nguyên/Văn bản trường 14-15) từ ngày 20/6/2015.

3/ Ngày tổ chức kiểm tra lại: Đúng 7 giờ 00 ngày 27/6/2015 ( thứ Bảy). Tổng số học sinh kiểm tra lại: Khối 6: 27 em; khối 7: 23 em; khối 8: 12 em (có danh sách đính kèm)

4/ Phân công làm công tác coi kiểm tra và nhập điểm: thầy Thanh, cô Trang (TD), cô Bích, cô Vy (Anh văn), cô Mỹ (Anh văn), cô Phượng (GDCD), cô Tuyền (Anh văn).

Có mặt tại trường trước 7 giờ 00 ngày 27/6/2015

Nhập điểm: Cô Kiều Tiên; cô Như Quang

5/ Giáo viên làm công tác chấm kiểm tra lại sẽ được thông báo qua tin nhắn, có mặt trước 7 giờ 30 ngày 27/6/2015 để chấm bài.

6/ GVCN có học sinh thuộc diện kiểm tra lại thông báo đến từng học sinh biết lịch ôn tập và kiểm tra lại của nhà trường, đảm bảo 100% học sinh đi ôn tập và dự kiểm tra đầy đủ. Những trường hợp HS vắng, GVCN phải báo cáo lý do về Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về học sinh kiểm tra lại của lớp.

Nay thông báo.

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP SGK CŨ
KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP SGK CŨ

Cập nhật lúc: 14:58:59 - 20/02/2012

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO LONG ĐIỀN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:    20     /THCSNTĐ                                  Phước Tỉnh, ngày 17 tháng 8 năm 2011.

 

V/v: Vận động quyên góp sách

       và sử dụng sách giáo khoa cũ

 

 

Kính gửiGVCN, các bộ phận, các đoàn thể.

Thực hiện theo công văn số 395/SGDĐT-KHTC ngày 18/5/2011 của Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc vận động sử dụng sách giáo khoa cũ.

Thực hiện theo công văn số 186/PGD&ĐT-TV ngày 25/5/2011 của Phòng GD&ĐT Long Điền về việc vận động quyên góp sách giáo khoa cũ.

Nay trường THCS Nguyễn Thị Định yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận, các đoàn thể thực hiện một số công việc sau:

1-     Năm học 2011-2012, tiếp tục triển khai cuộc vận động sử dụng lại sách giáo khoa cũ. Tổ chức quyên góp sách giáo khoa đã dùng để tặng học sinh lớp dưới. Ủng hộ sách cho tủ sách dùng chung thư viện để giúp các em học sinh nghèo, học sinh khuyết tật được mượn sách và sử dụng trong các năm học tiếp theo.

2-     Lập số ghi chép tên sách, số lượng, khối lớp… quyên góp cho thư viện nhà trường và danh sách học sinh được cho mượn hoặc tặng sách giáo khoa cũ năm học 2011-2012.

3-     Thời gian triển khai từ 18/8/2011 đến hết ngày 25/8/2011.

4-     Tất cả các loại sách, tạp chí quyên góp được, GVCN cho học sinh phân loại và nộp về thư viện trước ngày 25/8/2011, kèm theo bảng thống kê tên sách, số lượng, chủng loại,…Thư viện có trách nhiệm thu giữ và cho mượn theo hướng dẫn, lập báo cáo tình hình thực hiện theo mẫu sau:

-         Tình hình triển khai.

-         Nhận được bao nhiêu khối lớp:………Số lượng bản:……….

-         Cho mượn hoặc tặng bao nhiêu bản:………..

-         Số lượng bản sách giáo khoa còn lại thư viện:…………

Nộp báo cáo về phòng GD&ĐT (Đ/c Sơn) hạn chót ngày 08/9/2011.

 

 

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                      

- PGD&ĐT (b/c);

-GVCN, các đoàn thể (Để t/h);                                                                   (Đã ký)

-Lưu: VT,Thư viện.

 

 

 

 

                                                                                                                                Nguyễn Xuân Tiến

Theo nguồn tin ( Trường THCS Nguyễn Thị Định )

Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.