CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2015) VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 (02/9/1945-02/9/2015)
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH  THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LONG ĐIỀN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

       

     Số:   02  /KH-THCSNTĐ                                Phước Tỉnh, ngày 10  tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, năm học 2015-2016

 

Căn cứ vào Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn Hội thi giáo viên giỏi các cấp.

Căn cứ theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Long Điền về việc tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015-2016.

Nay trường THCS Nguyễn Thị Định xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015-2016 sau :

I/ Mục đích, yêu cầu:

- Thực hiện theo đúng tinh thần Thông tư số 21/2010/TT-BGD&ĐT về Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

- Phát hiện những giáo viên có năng lực, kinh nghiệm trong giảng dạy tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện trong năm học 2015-2016.

II/ Kế hoạch cụ thể:

1/ Hội giảng trường tiến hành theo đúng tinh thần thông tư số 21/2010, nghĩa là chỉ có giáo viên đủ tiêu chuẩn mới được tham gia hội giảng cấp trường. Theo đó, những giáo viên sau không được tham gia hội giảng :

-         Giảng dạy chưa đủ ba năm tính đến năm học 2015-2016.

-         Giáo viên đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp dưới mức khá.

* Lưu ý: Tất cả giáo viên đủ điều kiện phải tham gia Hội thi giáo viên giỏi trường, đây là tiêu chí để bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm.

2/ Hiệu trưởng nhà trường sẽ ra quyết định thành lập Ban giám khảo hội thi, Ban giám khảo sẽ tham gia chấm lý thuyết, chấm thực hành và sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tham gia hội thi.

3/ TTCM rà soát các tiêu chuẩn của giáo viên, lập danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia hội thi nộp về thầy Dũng (PHT) ngày thứ Sáu 17/9/2015.

4/ Bài thi lý thuyết sẽ được tổ chức vào lúc 15giờ 30’ ngày 21/9/2015 (thứ Hai) ( Sẽ có thông báo cụ thể sau). Công bố kết quả ngày 24/9/2015.

5/ Những GV vượt qua vòng thi lý thuyết sẽ được đăng ký 1 tiết dạy tự chọn trong tuần lễ từ ngày 28/9/2015 đến 16/10/2015, thời gian đăng ký chậm nhất ngày 25/9/2015 để nhà trường sắp xếp Ban giám khảo chấm thi ( Lưu ý GV nào dạy máy chiếu phải đăng ký trước). Thời gian chọn tiết có thể cuối tuần đầu hoặc đầu tuần sau.

6/ Bài thi giảng vòng 2 sẽ được cho bốc thăm vào 12/10/2015  và thực hiện giảng dạy 19/10/2015 đến 30/10/2015.

7/ GV tham gia hội thi phải nộp SKKN về TTCM trước ngày 18/10/2014. Ban giám khảo sẽ chấm SKKN từ ngày 20/10/2015.

8/ Ngày công bố kết quả hội thi: 09/11/2015

Đề nghị Tổ trưởng chuyên môn triển khai đến toàn thể các thành viên trong tổ và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu nêu trên. Nếu có gì vướng mắc, đề nghị trực tiếp gặp Ban giám hiệu để được trao đổi thêm.

Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT(b/c);

- Web trường;                                                                        

- Lưu VT.

Nay thông báo.

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP SGK CŨ
KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP SGK CŨ

Cập nhật lúc: 14:58:59 - 20/02/2012

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO LONG ĐIỀN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:    20     /THCSNTĐ                                  Phước Tỉnh, ngày 17 tháng 8 năm 2011.

 

V/v: Vận động quyên góp sách

       và sử dụng sách giáo khoa cũ

 

 

Kính gửiGVCN, các bộ phận, các đoàn thể.

Thực hiện theo công văn số 395/SGDĐT-KHTC ngày 18/5/2011 của Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc vận động sử dụng sách giáo khoa cũ.

Thực hiện theo công văn số 186/PGD&ĐT-TV ngày 25/5/2011 của Phòng GD&ĐT Long Điền về việc vận động quyên góp sách giáo khoa cũ.

Nay trường THCS Nguyễn Thị Định yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận, các đoàn thể thực hiện một số công việc sau:

1-     Năm học 2011-2012, tiếp tục triển khai cuộc vận động sử dụng lại sách giáo khoa cũ. Tổ chức quyên góp sách giáo khoa đã dùng để tặng học sinh lớp dưới. Ủng hộ sách cho tủ sách dùng chung thư viện để giúp các em học sinh nghèo, học sinh khuyết tật được mượn sách và sử dụng trong các năm học tiếp theo.

2-     Lập số ghi chép tên sách, số lượng, khối lớp… quyên góp cho thư viện nhà trường và danh sách học sinh được cho mượn hoặc tặng sách giáo khoa cũ năm học 2011-2012.

3-     Thời gian triển khai từ 18/8/2011 đến hết ngày 25/8/2011.

4-     Tất cả các loại sách, tạp chí quyên góp được, GVCN cho học sinh phân loại và nộp về thư viện trước ngày 25/8/2011, kèm theo bảng thống kê tên sách, số lượng, chủng loại,…Thư viện có trách nhiệm thu giữ và cho mượn theo hướng dẫn, lập báo cáo tình hình thực hiện theo mẫu sau:

-         Tình hình triển khai.

-         Nhận được bao nhiêu khối lớp:………Số lượng bản:……….

-         Cho mượn hoặc tặng bao nhiêu bản:………..

-         Số lượng bản sách giáo khoa còn lại thư viện:…………

Nộp báo cáo về phòng GD&ĐT (Đ/c Sơn) hạn chót ngày 08/9/2011.

 

 

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                      

- PGD&ĐT (b/c);

-GVCN, các đoàn thể (Để t/h);                                                                   (Đã ký)

-Lưu: VT,Thư viện.

 

 

 

 

                                                                                                                                Nguyễn Xuân Tiến

Theo nguồn tin ( Trường THCS Nguyễn Thị Định )

Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.