CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thư viện tài nguyên
MODULE 17: TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ Lí THÔNG TIN PHUC VU BÀI GIẢNG

MODULE 17: TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ Lí THÔNG TIN PHUC VU BÀI GIẢNG

MODULE 17 - HỌC TẬP BDTX: TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ Lí THÔNG TIN PHUC VU BÀI GIẢNG  

(1 files)

10:17:57 - 09/02/2018

Thông tư LT số 31-2017 của Bộ GDĐT về công tác tư vấn HS trong nhà trường

Thông tư LT số 31-2017 của Bộ GDĐT về công tác tư vấn HS trong nhà trường

Thành lập tổ tư vấn HS

(1 files)

10:08:39 - 08/02/2018

Kế hoạch tự đánh giá, kiểm định chất lượng

Kế hoạch tự đánh giá, kiểm định chất lượng

Có sự phân công cụ thể các tổ nhóm thực hiện hồ sơ minh chứng.

(1 files)

09:56:20 - 07/02/2018

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

GV nghiên cứu học tập các module 06, 17, 32 và 41

(1 files)

09:54:20 - 07/02/2018

Tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy của GV từ năm học 2017-2018

Tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy của GV từ năm học 2017-2018

theo 12 tiêu chí mới

(1 files)

16:57:17 - 06/02/2018

Module 17 Học tập bồi dưỡng thường xuyên

Module 17 Học tập bồi dưỡng thường xuyên

Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ giảng dạy

(1 files)

15:22:25 - 05/02/2018

Đề kiểm tra 1 tiết và đề KT học kì I năm học 2017-2018

Đề kiểm tra 1 tiết và đề KT học kì I năm học 2017-2018

Toàn bộ các loại đề kiểm tra các môn của HK I NH 2017-2018

(2 files)

17:05:13 - 12/01/2018

1 2 3 4 5 6
Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.