CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2015 - 2016
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Các tài nguyên khác
HỒ SƠ THI ĐUA 13-14

HỒ SƠ THI ĐUA 13-14

THI ĐUA 13-14

(2 files)

01:21:16 - 04/04/2014

VĂN BẢN SỞ GD-ĐT 13-14

VĂN BẢN SỞ GD-ĐT 13-14

VĂN BẢN CỦA SỞ GD

(14 files)

16:22:29 - 21/06/2013

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm

Công văn-SGDĐT -BRVT qui định về việc viết SKKN

(1 files)

02:31:53 - 10/11/2015

CÁC VĂN BẢN QUI ĐỊNH

CÁC VĂN BẢN QUI ĐỊNH

VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN, QUI ĐỊNH

(10 files)

10:12:32 - 09/10/2012

Viết thư UPU

Viết thư UPU

HD viết thư quốc tế UPU lần thứ 45

(1 files)

11:15:06 - 03/12/2015

VĂN BẢN SỞ GD-ĐT 2012-2013

VĂN BẢN SỞ GD-ĐT 2012-2013

VĂN BẢN SỞ GD-ĐT NĂM HỌC 2012-2013

(6 files)

09:41:29 - 08/10/2012

CÁC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII 2011-2012

CÁC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII 2011-2012

Trường THCS Nguyễn Thị Định Giới thiệu các ma trận đề kiểm tra và đề cương ôn tập của phòng GD và sở GD

(3 files)

09:35:08 - 31/03/2012

Danh sách HS dự thi giải toán dùng MT Vinacal-Casio 14-11-2015

Danh sách HS dự thi giải toán dùng MT Vinacal-Casio 14-11-2015

Thi tại trường THCS Phạm Hữu Chí

(1 files)

12:39:39 - 11/11/2015

TÀI LIỆU TẬP HUẤN VÀ GIÁO ÁN

TÀI LIỆU TẬP HUẤN VÀ GIÁO ÁN

TÀI LIỆU

(1 files)

05:55:47 - 20/02/2012

Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.