CHÀO MỪNG KỈ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Thông báo mới của Hiệu trưởng THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH

1/ Lễ kết nạp đảng viên:

- Thời gian: đúng 8 giờ 00 ngày 25/7/2014 (thứ Sáu). Địa điểm: Hội trường

- Thành phần: Toàn thể đảng viên trong chi bộ + cảm tình đảng.

2. Họp Hội đồng đột xuất:

- Thời gian: Đúng 8 giờ 30 phút ngày 25/7/2014 (thứ Sáu); địa điểm: Hội trường

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV

3. Sinh hoạt chi bộ tháng 7: Sau buổi họp Hội đồng đột xuất ngày 25/7/2014

4. Họp Hội đồng Liên tịch: (Dự kiến) 8 giờ 00 ngày 06/8/2014 (thứ Tư); Thành phần: BGH+TTCM+CTCĐ+BTCĐ+TTND+TPT+TKHĐ

5. Họp Giao ban đầu năm: 8 giờ 00 ngày 09/8/2014; Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV

6/ Tựu trường ngày 11/8/2014, sáng từ 7 giờ 15': khối 7,9; chiều từ 13 giờ 15': khối 6,8; thành phần: GVCN

Đề nghị CB, GV nghiêm túc thực hiện!

Nay thông báo.

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Các tài nguyên khác
ĐỀ THI THAM KHẢO

ĐỀ THI THAM KHẢO

TÀI LIỆU

(1 files)

05:55:56 - 20/02/2012

TÀI LIỆU TẬP HUẤN VÀ GIÁO ÁN

TÀI LIỆU TẬP HUẤN VÀ GIÁO ÁN

TÀI LIỆU

(1 files)

05:55:47 - 20/02/2012

HỒ SƠ THI ĐUA 13-14

HỒ SƠ THI ĐUA 13-14

THI ĐUA 13-14

(2 files)

01:21:16 - 04/04/2014

CÁC VĂN BẢN QUI ĐỊNH

CÁC VĂN BẢN QUI ĐỊNH

VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN, QUI ĐỊNH

(10 files)

10:12:32 - 09/10/2012

VĂN BẢN SỞ GD-ĐT 2012-2013

VĂN BẢN SỞ GD-ĐT 2012-2013

VĂN BẢN SỞ GD-ĐT NĂM HỌC 2012-2013

(6 files)

09:41:29 - 08/10/2012

BÀI DẠY PHƯƠNG PHÁP CỦA TỔ TOÁN

BÀI DẠY PHƯƠNG PHÁP CỦA TỔ TOÁN

BÀI DẠY

(30 files)

07:49:45 - 20/02/2012

ma tran de kiem tra HKII va tuyen sinh lop 10

ma tran de kiem tra HKII va tuyen sinh lop 10

ma tran de kiem tra HKII va tuyen sinh lop 10

(2 files)

14:23:22 - 23/03/2012

VĂN BẢN CUỐI NĂM 2011-2012

VĂN BẢN CUỐI NĂM 2011-2012

Các biểu mẫu báo cáo cuối năm

(2 files)

13:54:32 - 11/04/2012

CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09

CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09

CÔNG KHAI

(2 files)

08:57:54 - 11/04/2013

Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.