CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Các tài nguyên khác
VĂN BẢN PHÒNG GD 13-14

VĂN BẢN PHÒNG GD 13-14

VĂN BẢN PGD 13-14

(13 files)

10:46:58 - 15/08/2013

HD tổ chức khai giảng NH 2017-2018

HD tổ chức khai giảng NH 2017-2018

CV HD tổ chức khai giảng NH 2017-2018

(1 files)

10:38:26 - 23/08/2017

Công tác trọng tâm tháng 01 và 02 năm 2017

Công tác trọng tâm tháng 01 và 02 năm 2017

Có 3 files về công tác tháng 01 và 02/2017

(1 files)

14:50:27 - 05/01/2017

VĂN BẢN SỞ GD-ĐT 2012-2013

VĂN BẢN SỞ GD-ĐT 2012-2013

VĂN BẢN SỞ GD-ĐT NĂM HỌC 2012-2013

(6 files)

09:41:29 - 08/10/2012

VĂN BẢN CUỐI NĂM 2011-2012

VĂN BẢN CUỐI NĂM 2011-2012

Các biểu mẫu báo cáo cuối năm

(2 files)

13:54:32 - 11/04/2012

CÁC VĂN BẢN QUI ĐỊNH

CÁC VĂN BẢN QUI ĐỊNH

VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN, QUI ĐỊNH

(10 files)

10:12:32 - 09/10/2012

CV Sở GD HD viết SKKN

CV Sở GD HD viết SKKN

HD viết SKKN và mẫu đơn xin CN

(1 files)

11:13:20 - 03/12/2015

Một số kỹ thuật sơ cấp cứu

Một số kỹ thuật sơ cấp cứu

Cấp cứu người bị đuối nước

(1 files)

02:20:45 - 03/12/2016

CÁC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII 2011-2012

CÁC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII 2011-2012

Trường THCS Nguyễn Thị Định Giới thiệu các ma trận đề kiểm tra và đề cương ôn tập của phòng GD và sở GD

(3 files)

09:35:08 - 31/03/2012

Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.