CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2015 - 2016
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Các tài nguyên khác
Kế hoạch An toàn giao thông

Kế hoạch An toàn giao thông

Kế hoạch thực hiện năm học An toàn giao thông

(1 files)

01:08:11 - 11/11/2015

ĐỀ THI THAM KHẢO

ĐỀ THI THAM KHẢO

TÀI LIỆU

(1 files)

05:55:56 - 20/02/2012

CÁC VĂN BẢN QUI ĐỊNH

CÁC VĂN BẢN QUI ĐỊNH

VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN, QUI ĐỊNH

(10 files)

10:12:32 - 09/10/2012

CV Sở GD HD viết SKKN

CV Sở GD HD viết SKKN

HD viết SKKN và mẫu đơn xin CN

(1 files)

11:13:20 - 03/12/2015

Báo cáo Kế hoạch và kết quả khảo sát chất lượng giữa học kì I

Báo cáo Kế hoạch và kết quả khảo sát chất lượng giữa học kì I

Kế quả Khảo sát chất lượng giữa HK I hai môn Văn và Toán

(1 files)

09:29:13 - 04/11/2015

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm

Công văn-SGDĐT -BRVT qui định về việc viết SKKN

(1 files)

02:31:53 - 10/11/2015

KIỂM TRA HKII 14-15

KIỂM TRA HKII 14-15

KT HKII 14-15

(4 files)

08:26:00 - 20/04/2015

HỘI THI GVG HUYỆN 14-15

HỘI THI GVG HUYỆN 14-15

GVG HUYỆN 14-15

(26 files)

10:20:00 - 14/01/2015

Ngân hàng đề KT Toán 8

Ngân hàng đề KT Toán 8

Đề kiểm tra Toán8 1 tiết, KT HK I và HK II

(1 files)

08:59:05 - 20/12/2015

Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.