CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Các tài nguyên khác
Đề và đáp án KT HK I các năm trước

Đề và đáp án KT HK I các năm trước

Năm học 2013-2014 có đề tất cả các môn

(3 files)

11:30:01 - 03/12/2015

Công văn của phòng GD Long Điền hướng dẫn Kiểm tra HK I năm học 2015-2016

Công văn của phòng GD Long Điền hướng dẫn Kiểm tra HK I năm học 2015-2016

Hướng dẫn ra đề, lịch thi và các mẫu báo cáo

(1 files)

11:59:43 - 25/11/2015

Kế hoạch tự đánh giá, kiểm định chất lượng

Kế hoạch tự đánh giá, kiểm định chất lượng

Có sự phân công cụ thể các tổ nhóm thực hiện hồ sơ minh chứng.

(1 files)

09:56:20 - 07/02/2018

VĂN BẢN PHÒNG GD 13-14

VĂN BẢN PHÒNG GD 13-14

VĂN BẢN PGD 13-14

(13 files)

10:46:58 - 15/08/2013

Kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018

Kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018

Công tác chuyên môn từ 8/2017 đến 7/2018

(1 files)

22:22:29 - 16/10/2017

BÀI DẠY PHƯƠNG PHÁP CỦA TỔ TOÁN

BÀI DẠY PHƯƠNG PHÁP CỦA TỔ TOÁN

BÀI DẠY

(30 files)

07:49:45 - 20/02/2012

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

GV nghiên cứu học tập các module 06, 17, 32 và 41

(1 files)

09:54:20 - 07/02/2018

VĂN BẢN CHUẨN HT, GV

VĂN BẢN CHUẨN HT, GV

CHUẨN HT,GV

(5 files)

09:15:14 - 06/05/2014

Biểu mẫu ĐG CB công chức

Biểu mẫu ĐG CB công chức

Các biểu mẫu cho BGH và GV

(1 files)

11:16:22 - 03/12/2015

Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.