CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2016 - 2017
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Các tài nguyên khác
BÀI DẠY PHƯƠNG PHÁP CỦA TỔ TOÁN

BÀI DẠY PHƯƠNG PHÁP CỦA TỔ TOÁN

BÀI DẠY

(30 files)

07:49:45 - 20/02/2012

Kế hoạch An toàn giao thông

Kế hoạch An toàn giao thông

Kế hoạch thực hiện năm học An toàn giao thông

(1 files)

01:08:11 - 11/11/2015

CÁC VĂN BẢN QUI ĐỊNH

CÁC VĂN BẢN QUI ĐỊNH

VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN, QUI ĐỊNH

(10 files)

10:12:32 - 09/10/2012

VĂN BẢN CUỐI NĂM 2011-2012

VĂN BẢN CUỐI NĂM 2011-2012

Các biểu mẫu báo cáo cuối năm

(2 files)

13:54:32 - 11/04/2012

HỒ SƠ THI ĐUA 13-14

HỒ SƠ THI ĐUA 13-14

THI ĐUA 13-14

(2 files)

01:21:16 - 04/04/2014

CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09

CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09

CÔNG KHAI

(2 files)

08:57:54 - 11/04/2013

HD kiểm tra HK I năm học 2015 - 2016

HD kiểm tra HK I năm học 2015 - 2016

SGD hướng dẫn ra đề kiểm tra HK I NH 2015-2016

(1 files)

00:35:45 - 27/11/2015

Về Form mẫu ra đề kiểm tra

Về Form mẫu ra đề kiểm tra

Nhắc lại, nhất là đối với các Giáo viên mới, xem một đề sau làm mẫu.

(1 files)

08:35:08 - 05/12/2015

VĂN BẢN PGD 15-16

VĂN BẢN PGD 15-16

VB PHÒNG 15-16

(1 files)

01:31:50 - 16/08/2015

Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.