CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2016 - 2017
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Các tài nguyên khác
Về Form mẫu ra đề kiểm tra

Về Form mẫu ra đề kiểm tra

Nhắc lại, nhất là đối với các Giáo viên mới, xem một đề sau làm mẫu.

(1 files)

08:35:08 - 05/12/2015

Ngân hàng đề kiểm tra Toán 8

Ngân hàng đề kiểm tra Toán 8

Đề kiểm tra 1 tiết, học kỳ I, HK II và đề thi học sinh giỏi Toán 8

(1 files)

15:17:23 - 19/07/2016

Công văn của phòng GD Long Điền hướng dẫn Kiểm tra HK I năm học 2015-2016

Công văn của phòng GD Long Điền hướng dẫn Kiểm tra HK I năm học 2015-2016

Hướng dẫn ra đề, lịch thi và các mẫu báo cáo

(1 files)

11:59:43 - 25/11/2015

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ -SKKN

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ -SKKN

TÀI LIỆU

(8 files)

05:56:16 - 20/02/2012

LỊCH THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG

LỊCH THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG

THỜI KHÓA BIỂU

(1 files)

05:54:48 - 20/02/2012

Các Module Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 – 2016

Các Module Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 – 2016

Module 36, 37, 39

(3 files)

02:45:37 - 22/10/2015

TUYỂN SINH L10 15-16

TUYỂN SINH L10 15-16

TS 15-16

(6 files)

01:55:05 - 13/04/2015

VĂN BẢN TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013

VĂN BẢN TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013

Văn bản trường 2012-2013

(27 files)

16:32:49 - 27/09/2012

BÀI DẠY PHƯƠNG PHÁP CỦA TỔ TOÁN

BÀI DẠY PHƯƠNG PHÁP CỦA TỔ TOÁN

BÀI DẠY

(30 files)

07:49:45 - 20/02/2012

Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.