CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỘI THI GVG GIỎI TRƯỜNG
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỘI THI GVG GIỎI TRƯỜNG

Cập nhật lúc: 15:03:55 - 20/02/2012

Căn cứ vào Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn Hội thi giáo viên giỏi các cấp
 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC 2011-2012

 

Căn cứ vào Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn Hội thi giáo viên giỏi các cấp.

Căn cứ theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Long Điền về việc tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2011-2012.

Nay Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Thị Định yêu cầu Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên thực hiện một số công việc sau :

1/ Hội giảng trường tiến hành theo đúng tinh thần thông tư số 21/2010, nghĩa là chỉ có giáo viên đủ tiêu chuẩn mới được tham gia hội giảng cấp trường. Theo đó, những giáo viên sau không được tham gia hội giảng :

  • Giảng dạy chưa đủ ba năm tính đến năm học 2011-2012.
  • Giáo viên đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp dưới mức khá.

2/ Hiệu trưởng nhà trường sẽ ra quyết định thành lập Ban giám khảo hội thi, Ban giám khảo không tham gia thi giảng nhưng phải tham gia viết SKKN và thi lý thuyết.

3/ TTCM ra soát các tiêu chuẩn của giáo viên, lập danh sách giáo viên đủ điều kiện tham gia hội thi, cho đăng ký 1 tiết dạy tự chọn trong tuần lễ từ ngày 3/10/2011 đến 15/10/2011 nộp về thầy Dũng (PHT) trước ngày thứ Năm 22/09/2011 để nhà trường sắp xếp Ban giám khảo chấm thi ( Lưu ý GV nào dạy máy chiếu phải đăng ký trước).

4/ Bài thi giảng vòng 2 sẽ được cho bốc thăm vào 15/10/2011 ( Họp chuyên môn) và thực hiện giảng dạy 17/10/2011 đến 22/10/2011.

5/ Bài thi lý thuyết sẽ được tổ chức vào ngày 24/9/2011 ( Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ)

 

Giáo viên làm bài thi lý thuyết

6/ Giáo viên tham gia hội thi nộp SKKN về thầy Thế (PHT) trước ngày 15/10/2011.

Đề nghị Tổ trưởng chuyên môn triển khai đến toàn thể các thành viên trong tổ và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu nêu trên. Nếu có gì vướng mắc, đề nghị trực tiếp gặp Ban giám hiệu để được trao đổi thêm.

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT(b/c);

- Web trường;                                                                          

- Lưu VT.

 

 

 

NGUYỄN XUÂN TIẾN

Theo nguồn tin ( THCS Nguyễn Thị Định )

Có thể bạn quan tâm
Tổ chức vòng thi lý thuyết Hội thi GVG trường

Trường THCS Nguyễn Thị Định tổ chức vòng thi lý thuyết
 

Ngày 24/9/2011, trường THCS Nguyễn Thị Định đã tổ chức vòng thi lý thuyết của Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, năm học 2011-2012. Tham dự vòng thi có 49 giáo viên tham gia.

Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.