CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Toàn văn bức thư đạt giải Nhất thi Viết thư UPU năm 2016 Đạt giải nhất thi viết thư quốc tế UPU năm 2016 là em Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh lớp 9B, trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Hội nghị giao ban tháng 11 năm 2015 và tiễn cô Trang về hưu Nhận xét, đánh giá công tác tháng 10, triển khai CT tháng 11 & tiễn cô Trang về nghỉ hưu
CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ Sử dụng phiếu học tập điện tử và tổ chức dạy học theo trạm.
HỌP LIÊN NGÀNH VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC Họp bàn biện pháp khắc phục tình trạng HS bỏ học, vấn đề dạy thêm, học thêm,v.v...
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN 2011-PHÒNG GIÁO DỤC

 

UBND HUYỆN LONG ĐIỀN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số: 335  /PGDĐT-TPT                                           Long Điền, ngày 25  tháng 8  năm 2011

V/v tập huấn, bồi dưỡng hè 2011 

 

 

            Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường THCS

1
Trường THCS Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Trụ sở chính : Ấp Phước Hòa Xã Phước Tĩnh - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0642474402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn.